ABOUT US

aboutus

sdsd

วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรายการวิทยุและธุรกิจสื่อ รวมถึงธุรกิจกิจต่อเนื่องครบวงจร มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)
ก้าวไปเป็นผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในประเทศและภูมิภาค  ที่ได้รับความเชื่อมั่นในการให้บริการทางด้านสื่อและโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบด้วยมาตรฐานคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรมและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่คู่ค้าที่เหมาะสม

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุ และให้บริการวางแผนโฆษณา การทำการตลาดแบบครบวงจรคุ้มค่าทันสมัย        มีประสิทธิผลตรงความคาดหวัง และ อยู่เคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า

การบริหารจัดการจากความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นของบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้วยนโยบายคุณภาพ

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ โดยความสุจริตใจ

พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขันใน      ระดับภูมิภาค.

 มิติข่าว 90.5 (ข่าว24 ชม.)

Bangkok

Current track
TITLE
ARTIST

Background